De wereld kampt met obesitas. Mensen worden dikker en dikker. Men heeft altijd gedacht dat dat te maken heeft met teveel inname van koolhydraten uit de voeding.Deze koolhydraten zouden voornamelijk uit vet en suiker komen. Daarom werd geadviseerd (en nog) om weinig vetten en suikers te consumeren. Light producten rezen de pan uit.ER wordt grof verdiend aan deze kunstmatige zoetstoffenindustrie. Men slikt de producten die ermee gezoet zijn als zoete koek.. Maar wat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek: mensen die light producten gebruiken hebben juist last van gewichtstoename.Ondertussen is ontdekt waarom dat zo is.
Het lichaam wordt voor de gek gehouden. Normaal reageert het lichaam op inname van suiker met afname van hongergevoel. Er is een bevredigd gevoel suiker gegeten te hebben.Het gevoel voldaan te zijn is bereikt. Men eet minder.Dat is punt één.Punt twee is dat de kunstmatige zoetstoffen die chemisch in elkaar geflanst zijn, wel de zoete smaak leveren, maar niet de energie die het lichaam nodig heeft.Dat betekent dat het lichaam vraagt naar meer. Dat is het licht verslavende effect van zoete producten die gezoet zijn met kunstmatige zoetstoffen. Leegte alom, wat ergens toch nog aangevuld moet worden volgens het lichaam. Het lichaam krijgt niet het signaal dat energievoorraad is aangevuld, dus wil het nog meer energie proberen naar binnen te halen.Punt drie, en dat is nog het ergste, is dat het systeem waarbij de bloedsuikergehalte wat wel stijgt bij inname van kunstmatige zoetstoffen niet wordt verlaagd. Dat is het begin van te hoog bloedsuiker en insulineresistentie.Te hoog bloedsuiker heeft weer meer vetopslag tot gevolg. Tot een tijd terug was dat nog niet zo aangetoond. Men hield toch meer de(te hoge) vetconsumptie verantwoordelijk voor het toenemen aan gewicht, dus dikker worden. Obesitas en Diabetes type werden geprobeerd te vermijden door het advies light producten te gebruiken. Maar, hoe ironisch is het dat juist de light producten oorzaak zijn van deze ziekten en andere klachten. Daarbij is het zo dat alle chemische,dus onnatuurlijke middelen het lichaam voor de gek houden. Nog een ander nadeel zijn de meer of mindere of zelfs ernstige bijwerkingen die chemische middelen veroorzaken. Soms neem je die voor lief, omdat je immers geen andere weg kent of kiest in het proces van genezing.Dat een onnatuurlijk, synthetisch middel bijwerkingen heeft en het lichaam voor de gek houdt, geldt dus ook voor medicijnen. Er blijft altijd een leegte die het lichaam ontevreden houdt. Het lichaam blijft altijd zoeken naar de werkelijke vervulling. Het synthetische middel kan wel iets goeds bewerkstelligen, zoals vermindering van vervelende symptomen, maar… ergens zal er dus een natuurlijk, echte energie moeten komen, wil de kwaal, het onwelbevinden, de ernstige ziekte werkelijk stoppen.
We komen dan al snel op het terrein van het onstoffelijke terecht als we werkelijke genezing zoeken.We zullen dan in onze behandeling de wetenschap dat er in een stof altijd een geestelijke potentie aanwezig is, die er uiteindelijk wel eens verantwoordelijk voor zou gehouden kunnen worden dat een ziekte geneest, moeten meenemen.
Een echte natuurlijke stof heeft die geestelijke inhoud nog in zich. De kunst is om het juiste middel in te zetten bij de kwaal. Daar is specialistische kennis voor nodig. Gelukkig ontdekt men door kritische houding en roep om gezondere leefstijl dat niet alleen de allopatie, het reguliere circuit de wijsheid in pacht heeft.Gelukkig ontdekken kritische, bewust levende mensen meer en meer dat er meer mogelijk is met minder belastende synthetische stoffen en voeding. Gelukkig zoeken meer en meer mensen naar een levenspatroon waarbij gezonde, natuurlijke voeding weer centraal staat. Het voorkomen van allerlei zwakte en ziekte is mogelijk door het leven van een eenvoudig, regelmatig leven, waarin het nuttigen van natuurlijke voedingsmiddelen in natuurlijke hoeveelheden- uit welke groep ze ook komen – nooit een probleem kan geven, veel ongerief voorkomt en resistent maakt tegen veel kwalen en erger. Een geestelijk welbevinden, een sterke ziel is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit en soort voeding die een mens nuttigt. Dat er een verband tussen voeding, leefstijl en hoe je in het leven staat, hoe sterk een mensenziel kan zijn, is bewezen, alleen zijn veel mensen deze verbanden en de logica erin kwijtgeraakt of willen ze er niet aan door gewenning aan een bepaalde voeding- of leefpatroon. Als dan de wetenschap mensen eenzijdig voorlicht en zelfs probeert aan te tonen dat natuurlijke zaken onbelangrijk zijn, zelfs schadelijk zijn, of doen alsof een synthetisch middel natuurlijk is, dan ga je te ver en belast je de burger die niet zelfstandig op onderzoek uitgaat, niet kritisch is of niet kritisch kan zijn met onnodige belastende zaken die ernstig kunnen beschadigen.Zo wordt bijvoorbeeld de prima onschadelijke zoetstof stevia vermengd met schadelijke kunstmatige zoetstoffen. Op de pot wordt dan met grote letters gezet dat er stevia in de pot zit en… je koopt het, omdat je denkt dat je goed bezig bent. Maar in wezen wordt je misleid en je misleidt je lichaam…
Slimme bedrijven benutten uitkomsten van onderzoek woor eigen gewin. Op een natuurlijk middel valt geen patent te nemen. Wel op kunstmatige stoffen. Door samenvoegen van natuurlijke en onnatuurlijke stoffen wordt er minder verlies geleden en meer winst behaald over het hoofd – gezondheid – van velen..

Een synthetisch, dus kunstmatig, chemisch middel heeft de geestelijke potentie niet in zich. Ook drastisch bewerkte natuurlijke middelen hebben die geestelijke energie niet meer in zich. De stof is dan ook net zo goed dood, al zal het materiële aspect van de stof nog wel functioneel kunnen zijn voor het lichaam. Toch is het lichaam niet alleen maar een zaak van materie (mineralen, metalen, hormonen, enz. enz.) Deze stoffen zijn ook weer ‘lichamen'(omhulsels) van bepaalde geestelijke hoedanigheden. Dat dat zo is, is bewezen, maar nog veel te onbekend en wordt nog lang niet overal aanvaard en dus niet benut!

Zolang een middel ‘leeg ‘is, blijft het lichaam om hulp roepen en zucht het daarbij onder de belasting van stoffen die mogelijk giftig zijn omdat ze lichaamsvreemd zijn. Ze zijn dat, zolang ze nagemaakt zijn, al is dat nog zo precies en kunstig. Ze zorgen voor beschadiging en verzwakking. Ook kan het lichaam vaak door de grote of gestage (chronische) hoeveelheid van ook nog eens vele verschillende synthetische stoffen bij elkaar, de eigen stoffen en het eigen helend mechanisme niet meer in stand houden, wat ook weer zorgt voor gebrek, dus leegte…
Uiteindelijk is het zo, dat overal waar leegte is, het lichaam deze leegte probeert op te vullen. Bij gebrek aan levenskracht , waardevolle geestelijke potenties, gaan cellen proberen om maar niet uit te sterven bij gebrek aan wezenlijke voeding, woekeren. Ook de belangrijke systeemziekten en kanker zijn uiteindelijk symptomen dat er ons veel ontbreekt. We leven nu eenmaal in een consumptietijdperk waar er veel gebrek is aan wezenlijke voeding.
We hebben er mee te dealen. Wel kunnen we bewust gaan worden van de kracht in de natuur en in het natuurlijk leven. Bij natuurlijk leven hoort het ook dat we gelukkig kunnen zijn in wat we voor doel houden, zien als zin van ons bestaan, goed omgaan met de natuur, zelf vertrouwen (vertrouwen in het ZELF in ons) enz. enz. Al met al geen gemakkelijke opgave. We zijn immers zoveel kwijtgeraakt aan waardevolle kennis en gebruiken. Door opeenstapeling van gifstoffen, voedingsfouten( overdaad, strenge (eenzijdige)diëten), problemen, verzwakking en ziekte, duurte, enz, worden we echter uitgedaagd om weer terug te keren naar een staat van goede geestelijke, mentale en lichamelijke gezondheid. We kunnen er mee beginnen op elk moment.We weten echt wel zelf wat echt goed of echt niet zo goed voor ons is…
Wat wel heel duidelijk is, is dat ieder die een goed mens probeert te zijn, leeft vanuit zijn hart, gelooft in de kracht van dienend bezig zijn en daarin zijn talenten gebruikt, dankbaar, tevreden en eenvoudig is, sterker is naar geest en lichaam. Hoe sterker je bent, des te meer troep je kunt hebben. Als we weten dat de juiste geestelijke hoedanigheid uiteindelijk veel goed kan maken, komen we al veel verder en hoeven we niet meer zo ontzettend bezig te zijn met wat je wel of niet ‘mag of moet’ eten. Dat brengt een bepaalde bevrijding en voldoening wat mogelijk wel al veel leegte opvult!

Mocht u geïnteresseerd zijn in de materie van zoetstoffen / suikers, kunt u verschillende onderzoeken bekijken ( o.a. Nature, 2014;314, AM J Clin Nutr, 2010; 92: 626-33, 2012; 96:552-9, Diabetes Care, 2009: 32688-94, BMJ, 2004;329:755-6, Medisch Dossier, nov. 2015, enz.).