Rages, nieuw trends stapelen zich op. De wereld zit vol verandering. Ieder probeert zijn eigen individualiteit te beleven. Het is een tijd van ‘ik’. Vroeger ging het om ‘men’.
Je had je te voegen naar wat de mensen, de maatschappij, de kerk van je verlangde conform je status, afkomst, cultuur, dorp, ras, enz. Nu hokjes verdwijnen, lijkt alles te kunnen en willen mensen graag ieder het zijne. Ruimte willen we!! Daar horen dan veel mogelijkheden bij. Immers, zeer diverse uiteenlopende wensen moeten worden benut. ‘We leven maar eens, nu of nooit, je moet alles ervaren en genieten’, zeggen we dan. Grenzen verdwijnen. Alles moet kunnen. Waarom eigenlijk niet?
Nu is er de Pokémon Go -rage. Dat geregistreerd wordt wie meedoet, waar iemand is, maakt blijkbaar niet uit. Waarschijnlijker nog is dat mensen niet weten dat er ergens anderen ‘meekijken’, of het niet willen weten. De Pokémon punten moeten gehaald!
We denken vrij te zijn en ruimte te hebben, maar niets is minder waar. Je kunt vriendelijk doch dwingend verzocht worden opzij te gaan, omdat er ergens waar jij staat een Pokémon zit. Of je even je auto opzij wilt zetten. Je privé erf is ook al niet meer veilig. Stel dat er een belangrijke Pokémon zit. Je kunt zomaar 500 bezoekers hebben die al te graag strijden om de Pokémonfiguur. Er zijn al doden gevallen.
Dat is natuurlijk al dieptreurig als we ons bedenken dat het maar om een spelletje gaat… Een spelletje is het echter niet. Zo onschuldig en leuk als het lijkt, zo intens triest is het eigenlijk dat je je ermee bemoeit. Immers, zou je niet beter je tijd kunnen besteden aan iets nuttigs?
Er zijn vast mensen die even met je willen praten, super eenzaam thuis zitten en een gezellig momentje goed kunnen gebruiken. Er zijn vast mensen die jouw hulp goed kunnen gebruiken. Misschien zit opa of oma wel met smart te wachten op je bezoekje of hulp. Wat dacht je van je baas. Zou die er blij mee zijn jou te moeten betalen terwijl je ondertussen op zoek bent naar je zoveelste Pokémon?
Natuurlijk vinden we – slim als we zijn als het aankomt op ons eigenbelang – argumenten om Pokémon Go goed te praten. Mensen komen in beweging. Dat wil de regering graag, want bewegen geeft doorsnee toch echt meer gezondheid, dus minder ziekte, dus minder kosten. Daar is natuurlijk iets voor te zeggen.
Ook komen mensen eindelijk achter de tablet vandaan en gaan ze naar buiten. Daar volgen ook weer contacten op. Ook hier is iets goeds van te zeggen. Buiten zijn en contacten opdoen is immers fijn en goed. Maar of de contacten gericht zijn op de ander of op eigenbelang om zoveel mogelijk punten te scoren, kunnen we ons afvragen. En of onze antennes open staan voor de mooie natuur is ook maar de vraag.. We weten ondertussen dat er veel zeer onwenselijke situaties en contacten gerezen zijn rond de rage. We weten ook, dat nuttige dingen goed zijn en goed uitwerken. Dingen die niet nuttig zijn en niet goed uitwerken, zijn dus ook niet goed te noemen…
Mogelijk is ook deze rage een uitvinding van de niet-liefde, het kwade, dat altijd weer een weg probeert te zoeken om mensen te verleiden tot het doen van nutteloze zaken. Deze zaken kunnen best leuk, soms zelfs heel leuk zijn en goed en zinvol lijken.
Jonge, kwetsbare mensen worden uitgenodigd om trainer, meester te worden. Je kunt er echt wat mee verdienen. Bedrijven gaan er maar al te graag in mee en verdienen aan alles wat volgt uit de Pokémon Go. Slim…Wie wil er geen geld verdienen? Graag dan wel zo makkelijk, leuk en snel mogelijk… Je moet er geen last door hebben..
We zijn de hokjesgeest van eerder ontgroeid – dachten we – maar beseffen niet dat we slaaf geworden zijn van verkapte zinloosheid, goedgepraat door ons ego, dat altijd wel goedkeuring kan vinden omdat het immers altijd aan eigenbelang denkt en nooit aan dat van de andere, de zwakkere mens die ons gezond lijf best wel in actie zou willen zien om iets van zwaarte en moeite ontlast te worden. Hoe fijn zou het zijn om elkaar te helpen. Hoe leuk zou het zijn als we de ervaring van helpen en geholpen worden, meer zouden kunnen delen.
Hoe veel problemen zouden dan beter te behappen zijn en verminderen…
Voor veel mensen is de Pokémon Go goddeloos. Misschien is dat zo gek nog niet.
God is liefde. Iets dat zonder God is, is dus leeg. Liefdeloos. Als je het zo bekijkt, wordt er misschien e.e.a. helder. Of toch niet?
Het goede is te herkennen aan opbouw van kwaliteit van leven met ruimte voor ieders eigenheid. Het niet-goede is te herkennen aan afbreken daarvan en niet benutten van talenten en kwaliteiten. Ode aan de uitvinder overigens. Knap verstand. Maar… waar blijft het hart erin? Toch liefdeloos? Wel hart voor de zaak
( geld) , maar geen hart voor dat wat de mens echt nodig heeft?

Van harte hoop ik dat door deze rage mensen gaan beseffen dat buiten zijn, iets goeds willen gaan doen, fijne contacten opdoen, grenzen leren, een prettige ervaring geven. Misschien is deze rage een aanzet tot minder verveling en inzien dat het toch wel heel zonde van je tijd is als je je tijd, je leven en energie aan dit soort dingen besteedt. Dat zou dan het goede toch weer zijn van de Pokémon Go.
Laten we ons maar druk maken om echt punten van welzijn te scoren.
Laten we maar echt om ons heen gaan kijken waar we hulp kunnen bieden aan mensen om ons heen of weer eens gewoon echt in gesprek gaan over belangrijke dingen, echt contact hebben met je gezinsleden.
Heel veel plezier met het spel en laat het vooral een spelletje blijven en iets goeds tot gevolg hebben..We hebben het goede, het echt zinvolle heel hard nodig in de wereld.