Blog Image

Blog

Zorgboerderij en Atelier Inner-Art

Gera Hoogendoorn

Ster van Bethlehem

Blog Inner-Art Posted on Wed, November 26, 2014 21:23:54

Voor velen is de Ster van Bethlehem die de wijzen uit het Oosten de plaats aanwees waar de nieuwe Koning van de Joden geboren zou worden, iets waar je niet omheen kunt. Er wordt niet getwijfeld aan het bestaan van de Ster, of men denkt er verder niet over na en neemt aan dat de Ster destijds aan de hemel stond. Voor anderen is het maar de vraag of deze Ster er werkelijk is geweest. Vaak wordt het verschijnsel beschouwd als een leuke bijkomstigheid van een verhaal als in een sprookje.

Toch is er de astronoom Michael Molnar die begon met een onderzoek, naar aanleiding van een zeldzaam muntje dat hij in handen kreeg. Hij ontdekte bij het zich verdiepen in de geschiedenis van de vindplaats, dat de ram – de opdruk van de munt – symbool stond voor het volk van Judea, het huidige Israël. Zijn belangstelling was gewekt.

Volgens de Bijbel trokken wijzen uit het Oosten (Mesopotamië, het huidige Irak) naar Bethlehem, omdat de ster die hun aandacht trok, hen een weg wees naar een kind dat volgens overlevering in de Bijbel en andere oude geschriften in die tijd geboren zou worden. Dat kind was van belang, want het zou de mensheid tot voorbeeld zijn (de weg wijzen) uit de weg van ellende naar een bestaan in vrede en welvaart. Zo zou het volk uit het juk van de slavernij verlost worden. ( juk is last. Slavernij was het leven in onwetendheid en liefdeloosheid, wat allerlei ellende tot gevolg had). Dat kind moest dan wel aanbeden worden. Velen begrepen niet dat met aanbidden ‘volgen’ werd bedoeld. Zou de mensheid dit Kind nadoen (volgen), dan zou er vrede komen. Daarom werd het kind, dat Jezus van Nazareth, de Koning der Joden, de Verlosser genoemd.

Molnar ontdekte dat de wijzen astrologen waren. Zij bestudeerden niet alleen sterren, maar zij keken ook naar de sterrenbeelden, naar de beweging van planeten. Met de kennis uit de geschriften kwamen zij tot de conclusie dat rond 6 januari ten tijde van de geboorte van Christus, die ster die de weg zou wijzen, aan het firmament zou staan. De geleerden (‘ Wijzen uit het Oosten’) zagen de reis als een eerbetoon en bevestiging van hun vermoeden. Zij begrepen de veelomvattendheid en reikwijdte van de op handen zijnde geboorte en trokken lang van te voren van huis om op tijd aan te komen op de plaats van geboorte.

Met computersimulaties is precies na te gaan hoe het firmament er rond het jaar nul er toen uitzag. Wat Molnar zag, was dat in het jaar 6 voor Christus, Jupiter in het sterrenbeeld Ram – het symbool van Judea – stond. Jupiter werd destijds beschouwd als een planeet die duidde op de geboorte van vorsten. In de Bijbel is voorzegd, dat uit Judea de Verlosser, de Koning der Joden geboren zou worden.

(Even ter zijde: Wat een misverstand was (en nog steeds is), is dat men dacht dat de Verlossing alleen zou gelden voor de Joden. Dat is nooit zo bedoeld. God is er voor iedereen. Immers. Het ging, gaat nog steeds om de verlossing van geheel Israël, waar Judea ook bij hoorde. Het volk Israël staat voor ieder mens ‘die met God is’. Dat betekent dat de Verlosser voor iedere nakomeling van Israël geboren werd en dat dus ieder mens ‘die met God is = die de liefde probeert te doen, de kans had om het voorbeeld van Vrede en Liefde te volgen. Ieder mens die dit wil aannemen, hoort dus bij het volk Israël. Het gaat niet om een plaatselijk volk, of ras!

De naam ‘Joden’ is ontstaan toen ballingen uit Assyrië na lange tijd terugkeerden in Judea. Deze mensen kenden deels nog hun Israëlisch (Hebreeuwse) verleden en zochten naderhand hun roots. Ze waren ondertussen wel afgegroeid van hun riten en geloofsbeginselen. Zijzelf waren in generaties vermengd met cultuur en geloof van de andere, daar wonende volken. De ballingen waren ontwikkeld tijdens het verblijf van een paar honderd jaar en vonden bij terugkomst vaak een weg in Judea als tempelgeleerden en leiders. Deze groep werd met name ‘de Joden’ genoemd. Veel van deze geleerden die het nog aanwezige volk in Judea onderwezen, herkenden in de geboorte van Jezus Christus niet meer de Verlosser die in de Bijbel aangekondigd werd. Toch stelt men – dus op grond van verkeerde veronderstellingen of gebrek aan kennis – dat de Verlosser, Jezus Christus er is, alleen voor bepaalde mensen.

Veel mensen uit de andere 10 stammen van Israël die door de oorlogen aldaar verstrooid waren, waren ondertussen over het Oosten en Europa verspreid. Zij herkenden wat gemakkelijker Christus als Verlosser, omdat zij al die honderden jaren vertrouwd waren gebleven met de leer van de Bijbel ).

Molnar deed de ontdekking rond 2004. Peter Barthel, sterrenkundige aan de Groningse universiteit nodigde bijbelwetenschappers uit, historici van de astrologie en astronomen. Ze kwamen in gesprek met elkaar en konden niet buiten Molnars bevindingen heen.

De zeldzaamheid van de constellatie moet wel heel bijzonder geweest zijn om een groep astrologen helemaal van Mesopotamië naar Judea te doen afreizen.

De eenmalige astrologische gebeurtenis was een uniek samenspel van maan, Jupiter, Saturnus en de zon. Dat er ook een morgenster opkwam, maakt de constellatie erg complex… Deze was voor het eerst zichtbaar en heeft zich nooit weer herhaald. Zo heeft zich ook nooit weer de geboorte van God in de belichaming van Jezus Christus herhaald.

Jezus Christus wordt trouwens ook wel De Morgenster ‘genoemd. De betekenis van deze naam: In de vroege ochtend ( prille bewustwording ) komt een ster ( helder licht van de waarheid ) op (geboren worden) en maakt het duister (allerlei onwetendheid en ellende) licht (gemakkelijker). Door dit licht te volgen ( je er op te richten), zul je de weg in het donker (uit je eigen narigheid) vinden naar vrede toe (het kind vinden). Dat kind ( de ziel van ieder mens) kan dan opgroeien en een wereld van licht ( vrede) scheppen om zich heen.. Dan wordt het morgen (een nieuwe fase van inzicht waar het er om gaat in het leven). Door het licht van die nieuwe dag (nieuw moment van waarheid inzien), is het gemakkelijker om je weg te vinden (overdag / met voldoende inzicht vanuit je hart dat zich richt op de Ster die warmte, licht ( = liefde) verspreidt, verdwaal je minder snel.

De Ster van Bethlehem is niet voor niets daar geplaatst. ‘Beth’ is huis. Bethlehem betekent ‘Huis van God’, of te wel huis, plaats, verblijfplaats, woonplaats van de Liefde, die de enige waarheid is en die als enige het goede dat vrede en welvaart brengt, kan scheppen. Waar deze kracht verblijft (woont), is er bescherming en vrede. Daarom wordt ook in Bethlehem het Kind geboren.

Het kind wordt ook ‘het Lam Gods’ genoemd. ‘Lam’ betekent: de onschuld (zo onschuldig als een lam) van wie leeft in zuivere liefde (God) . Met God wordt aangegeven, de Bron van zuivere Liefde, die alle onschuld in zich heeft. De Ster van Bethlehem stond niet voor niets in het sterrenbeeld Ram….

Kepler, Duitse sterrenkundige en astroloog (1571) kwam door middel van dezelfde constellatie uit op de correctie van het geboortejaar van Jezus. Ook de astronomiegeschiedkundige Owen Gingerich (Amerika) rekende uit dat de geboorte van Jezus niet in het jaar 0 heeft plaatsgevonden, maar 5-6 jaar eerder.

Dat Jezus 6 jaar eerder geboren is, is ook te lezen in de boeken van Jakob Lorber (rond 1843), een Oostenrijkse mysticus die de Bijbel heeft uitgelegd vanuit ‘de stem van zijn hart waar God tot hem sprak’. Deze man wist niets van sterren en wetenschappelijkheden af. Toch zijn veel zeer belangrijke zaken rond ontstaan van de wereld, wezen van lichaam, ziel, geest, doel van de mensheid, vorming en inhoud van het onmetelijk uitdijende heelal, veel voorspelde ontwikkelingen, geboorte, sterven, het leven daarna, enz., ondertussen waar gebleken en heeft de wetenschap er een schat van aanwijzingen en uitleg bij om onderzoek te doen en… te ontdekken waar zij zoeken moet.

Helaas geloven velen nog steeds bij voorbaat, dat wat er in de Bijbel vermeld staat, onzin is, verzinsels zijn. Toch is het eens goed om kritisch te kijken naar wat er ondertussen al ontdekt is rond veel gegevens. De mens is het verleerd om geestelijk taalgebruik te hanteren. Hij vat vanuit een klinisch verstand woorden die bedoeld zijn om gééstelijke zaken duidelijk te maken, letterlijk op. Hij loopt daarom vast en kan niet meer bij de werkelijke essentie die wordt verteld en bedoeld. Het maakt dat mensen zich verwijderen van geestelijke, innerlijke zaken, die meer en meer op de achtergrond verdwijnen. Ze worden dan tot bijgeloof, wat een mens kan doen verdwalen in een woud van verkeerd begrip en handelen daaruit.

De wetenschap groeit… We komen – wanneer we dit willen – tot het inzicht dat uiteindelijk alles wat materie is, een geestelijke afkomst en betekenis heeft.

Ook de Ster van Bethlehem is voor wetenschappers gelukkig een reden om verder te kijken dan de neus soms lang is. Wie van goede wil is, zal er zijn voordeel mee kunnen doen. Welk kwaad kan het, om op reis te gaan bij licht van een ster naar meer licht, waardoor de reis gemakkelijker en hoopvoller wordt!smoothies

Blog Inner-Art Posted on Mon, August 18, 2014 07:20:57

Het is een hype om smoothies te drinken. Heel gezond, populair vooral. Immers, vaak kant en klaar uit een beker en dus geen geklieder met fruit schillen, ontpitten. Aangeprezen als verantwoord drinkontbijt, tussendoortje of vervanging van lunch, enz.

Dat is ook wel zo, maar… is dat vers wel echt vers. Zodra sap geperst loopt het vitamine C gehalte drastisch terug, zeker als het sap in het licht staat en niet is afgedekt. Zodra het sap in aanraking komt met zuurstof is de hoeveelheid van waardevolle op zijn retour. Ook een punt: is het bio wel bio. Want pas in biologische voeding zijn gehalten van stoffen nog oké en van meer waarde dan die van verse gewone voeding.

Daarbij is er nog een punt. We hoeven steeds minder te kauwen. Maar… het kauwen is juist erg belangrijk. Wanneer we minder kauwen, zou het gevolgen kunnen hebben voor onze gezondheid. We verwachten dat niet, maar.. de spijsvertering begint al inde mond, juist met het kauwen. Door het kauwen komt er speeksel vrij. Daarin zitten bepaalde enzymen die stoffen al drastisch (voor)veranderen. Dat scheelt de maag, alvleesklier, darmen en ook dus lever overwerk. Een gezond lichaam kan dat allemaal best wel hebben, maar veel lichamen zijn al lang niet meer zo natuurlijk als we zouden willen. Veel mensen zijn door onnatuurlijke leefstijl bezig een ziekte te ontwikkelen, al hebben ze dat niet door en voelen ze zich goed. Vaak neem je bepaald gevoel, bepaalde verschijnselen ( kwaaltjes) voor lief, omdat ze niet zo erg zijn, ‘bij je horen’ en we ‘allemaal wel een minpuntje hebben’. Veranderen van leefstijl komt vaak niet in je op… Zo is het nemen van een rennie voor brandend maagzuur vaak veel gemakkelijker… en vanzelfsprekender. Je kunt dan immers blijven eten wat je gewend bent… Veel ziekten ontstaan langzamerhand door vele jaren heen. Uitputting van organen maken uiteindelijk dat een (latent aanwezige) ziekte tot uiting komt.

Ook wordt het voedsel in de eerste fase van het eten, in de mond geanalyseerd. De hersenen ontvangen dan gegevens rond smaak, structuur en inhoud. De hersenen geven vervolgens opdracht om al sappen in het spijsverteringsstelsel klaar te maken, zodat het voedsel beter ontvangen kan worden en verder verwerkt.

Veel eenvoudige spijsverteringsklachten als opgeblazen gevoel, zuurbranden, rommelen in de darm, Prikkelbare Darm Syndroom, kunnen worden verholpen of verminderen door goed te kauwen.

Ook is kauwen belangrijk om het verzadigingsgevoel op te wekken. Door het goed kauwen krijgen de hersenen tijd om histamine aan te maken. Dit verzadigingshormoon komt ongeveer na 15 min. kauwen, vrij. Kauw je niet of te snel, dan krijgen de hersenen geen gelegenheid om dit hormoon vrij te maken. Je houdt dus dan honger, trek……

Voor het gebit is kauwen ook belangrijk. Spieren versterken zich, waardoor het gebit minder kwetsbaar wordt.

Door het kauwen wordt de mondholte gemasseerd, waardoor ook plaque waarop bacteriën lekker kunnen groeien, minder makkelijk ontstaat. Ontstoken tandvlees wordt zodoende ook voorkomen.

Nog iets: Het speeksel dat vrijkomt bij het goed kauwen maakt de mondholte goed schoon. In het speeksel zitten enzymen die eiwitten oplossen. Ook bacteriën die uit eiwitten bestaan, krijgen dus geen kans!

Nog een ander belangrijk punt: geduld.

Snel, gemakkelijk je eten naar binnen werken maakt ook ‘gemakkelijk en futloos’. Het zal bekend zijn dat alles verslapt bij sonde-, infuus- en babyvoeding. Waar dat noodzakelijk is, moet het maar zo zijn of is het een mooie (tijdelijke) uitkomst, maar een volwassen, gezond mens heeft het nodig om te kauwen. Allerlei psychologische factoren zijn verbonden met het eten, soort voeding en de wijze waarop men eet. Leren door te zetten, geduldig te zijn, leer je ook door rustig tijd te nemen voor wat je eet. Snel schrokken maakt dat je verwacht dat je alles snel zult willen hebben.

Vaak smoothies in plaats van voedsel waar je wat voor moet doen, gebruiken, zegt iets over de snelheid van de maatschappij waarin men snel iets goeds wil hebben, omdat er geen tijd voor is ( of geen zin !) om zelf je best te doen om groenten, fruit schoon te maken, te snijden, te verwerken of te telen (wat helaas vaak lastig geworden is). Natuurlijk, ( bio) groenten en fruit zijn niet goedkoop, maar toch altijd nog goedkoper en gezonder dan de kant en klare smoothies die door dure merken worden gefabriceerd. Blijf nuchter en probeer zelf in rust, dankbaar je eten te genieten, hoe eenvoudig het ook is. Met positief gemoed je eten maken en eten doet een mens veel gezonder zijn dan een snelle hap boordevol vitaminen.

Wist je dat de omstandigheden, maar vooral je eigen gemoedsrust, je eigen inzet, overtuiging uiteindelijk bepalen of iets gezond voor je is? Dat is met alles zo. Op afbetaling iets kopen, rood kunnen staan, zullen minder voldoening geven dan wanneer je moet sparen en dus moet wachten op iets. Het is bekend dat mensen het nodig hebben om zich voor iets in te zetten. Uiteindelijk iets bereiken na inzet, heelt veel wonden en doet mensen vriendelijker, dankbaarder, blijer en rustiger zijn!

Het is juist de voldoening zelf iets gepresteerd te hebben, waardoor je meer van je eten geniet, wat in grote mate bijdraagt aan het goede effect dat voeding op een mens heeft. Het werken voor je eigen voedsel komt amper meer voor, al proberen mensen gelukkig weer zelf een groentetuintje te beginnen, planten ze weer een fruitboompje in hun tuin, zetten ze een krop sla of aardbeien in een pot op het balkon.. Ook ontstaan er mooie initiatieven van buurttuinen, gezamenlijke tuin van de straat, zoekt men weer de weg naar de boerderij in de buurt, enz.

Ook het eerst werken om je eten te verdienen is een belangrijk punt. Zonder inzet en dankbaarheid en stil staan bij het feit dat je toch maar weer mooi kunt eten, zal voedsel minder goed bekomen. Het was, is, niet voor niets een goede gewoonte om te bidden voor het eten. Het gaat hierbij niet om de vorm van een ritueel. Het gaat om de dankbaarheid en het vragen van een zegen over het eten. Eigenlijk ontdoe je door deze intentie het eten van dat wat niet zo goed is voor je. Soms eet je immers kost die niet zo geweldig, gezond voor je is. Denk eens aan eten ‘uit de muur’ op reis, gerechten in het buitenland, vreemde gewoonten van mensen waarbij je te gast bent, voor ons gevoel onhygiënisch klaargemaakt voedsel, enz..

Wanneer je een zegen vraagt, verbindt je – als het goed is – je eigen gevoel van ‘alles is goed en doet mij geen kwaad’ met het eten dat je eet. Daarom bekomt het je ook goed!

Ook het schranzen, snaaien, lukraak iets pakken om even vlug iets naar binnen werken omdat een maaltijd er niet in zit, of uit eten gaan, kunnen positief zijn of ook juist niet. Alles staat en valt met de intentie die je hebt. Een liefdevol, vertrouwend, dankbaar, dienstbaar ingesteld mens kan meer tegen een stootje dan een ondankbaar egoïstisch, angstig mens die denkt dat hij ziek is of wordt, als hij vitaminen en mineralen tekort opneemt, het eten eet dat hem niet past. Deze mens zal eerder aanpassingen van ieder om hem heen eisen en opvallen door anderen hierdoor in verlegenheid te brengen. Ieder mag natuurlijk doen wat hij wil, maar…. veel is niet nodig! Angst, starre patronen, luiheid en luxe eisen komen voort of brengen uiteindelijk geestelijk en lichamelijke ongezondheid. Wat een mens uit liefdevolle overtuiging, bekomt altijd!

Ziekte en vroegtijdige veroudering zijn er daar, waar het leven in zijn wezen wordt gemist. Leven om snel, vlug, lekker goedkoop, of juist ‘het is niet goed, want het is niet duur’, werkt niet. Gezondheid kun je niet kopen en is niet weggelegd voor de yuppen, mensen met dikke portemonnee. Het is uiteindelijk de som van je levensdoel die bepalen zal – al ben je natuurlijk helemaal vrij om je leven in te richten zoals je dat wilt – hoe de kwaliteit ervan zal zijn.

Angst maakt veel kapot. Snelheid, gehaast zijn, gezond willen doen, maar het wezenlijke voorbijstreven, ook.

De eenvoudige, liefdevolle, dienstbaar ingestelde mens die tevredenheid en puurheid voorstaan, hebben het het gemakkelijkst. Ze zijn geen bergen aan afval, tijd, geld en calorieën, mineralen, vitaminen moeten tellen, kwijt aan hun voeding. Ze houden tijd over om goed te doen.. Uiteindelijk houdt dat het meest gezond!Pasen

Blog Inner-Art Posted on Fri, April 18, 2014 09:10:10


Met Pasen
houden mensen zich bezig met eieren zoeken, kaarsen in de vorm van
eieren voor het raam, houtvuurtje buiten in de tuin. Er werd paasbrood gegeten
en voor wie het goed had, waren er chocolade eitjes. Matzes werden gegeten als
symbool voor de ongezuurde koeken die het Hebreeuwse volk at toen zijn
uit Egypte, het land waar ze als slaven leefden, vertrokken, de vrijheid
tegemoet. Dat was de eerste Joodse Paasviering: de herinnering aan de
bevrijding van het Hebreeuwse volk uit de slavernij.

Pasen heeft ook een heidense wortel. Heidens betekent
trouwens niet ‘slecht of ‘fout’.

Een ‘heidens’ volk was een volk dat God – de liefde als
bron en doel van het leven – nog niet kende. Dat wil niet zeggen dat ze meteen
alles maar fout deden. Wel bleef men vaak hangen in bijgeloof dat leidde tot
bizarre rituelen die niets tot nut hadden, regels die tegen de liefde ingingen en barbaars bedrag omdat kennis hen
(vanuit de Bijbel) ontbrak, waardoor ze langer in een ‘Pre Historische’
leefstijl bleven en dus achter bleven in ontwikkeling. Het gaf de negatieve betekenis aan het gezegde: ‘je lijkt wel een heiden…’.

Het lente feest van de
heidense volken, was een feest
bij b.v. de Germanen en de Romeinen. Het
was een feest van het licht en van het nieuwe leven. Het heidense geloof was
een natuurgeloof. Daarin werden de goden en godinnen vereerd, die zorgden voor
de groei en het nieuwe leven in de natuur. Godinnen en goden waren eigenschappen van de
ene God die ze niet meer in vizier

hadden. Ze hadden de gedachten dat de eigenschappen (van de ene God), óók
aanbaden moesten worden, wilde je voorspoed en geluk kennen. Het idee om offers te brengen
om goden te plezieren, was geboren.

De zon speelde daarin een hoofdrol, evenals de maan.
Deze brachten immers het leven en het noodzakelijke licht. Iedereen begreep wel
dat dat belangrijk was en voorwaarde voor leven, actie en ook rust.

Vandaar licht en vuur, wat we in vele vormen bij Pasen
tegenkomen.

Paasvuren ruimen oude
rommel van de winter op. Je verbrandt met veel plezier aan het vuur, de dingen
die voorbij gegaan zijn. Ze maken ruimte voor nieuw leven in en rond jezelf.

Ook de
eieren
hebben daarmee te maken. Het ei is dan symbool geworden van
vruchtbaarheid en nieuw leven. Eieren zoeken, eierslaan, eitje tikken, ei
-lopen, ei-dansen enz. Het zijn allemaal gebruiken, die bedoelen het leven en
de vruchtbaarheid te bevorderen en dankbaar te zijn voor nieuw leven, of dat nu
in de natuur in een bloem, een nieuwe dag, een nieuw dier of een pas geboren
kindje is, of een nieuwe visie, nieuw geloof, nieuwe levenbrengende overtuiging
in jezelf.

In het ei, onder de dichte schaal begint het nieuwe
leven. Je ziet er niets van. Je moet het ei alleen koesteren met veel geduld en
rustig wachten tot dat nieuwe leven klaar is om geboren te worden. Zo is het
ook met ons persoonlijk. We moeten wachten totdat een nieuwe Ik in ons geboren
kan worden uit mogelijk doffe ellende. Maar… wat er dan tevoorschijn komt
heeft alle kansen om te groeien in de talenten, eigenheid, die er eerder niet
leken te zijn!

Dan hebben we ook nog het Paasbrood. Men heeft
wel gedacht, dat dit gebruik teruggaat tot de tijd van oude offerrituelen. Na het brengen van
offers werd er flink gegeten als een soort beloning voor het ontberen. Het broodje, de cake na de begrafenis is eigenlijk
ook een herinnering aan een nieuwe start na iemand weg te hebben moeten
brengen. Een einde aan de vastentijd.
Gaan léven na pijn…

Paasbrood bevat noten, rozijnen en spijs. Deze ingrediënten staan voor rijk leven.

Eenvoudig brood is opgeleukt met extra’s, zoals het leven gemakkelijker, fijner wordt als er krenten in de pap zitten.

Het zoete van Paascake en vele geglazuurde gebakjes, enz., staat voor de zoetheid van de liefde, die in staat is een mens te bevredigen in hunker naar gezelligheid, warmte, liefde, aandacht van de ander..

Op Paasmorgen zetten ouders een mandje met paaseitjes of andere lentesymbolen voor de slaapkamerdeur
van hun kinderen.

Een groet ‘Goedemorgen, opstaan! Het is een nieuwe dag (fase) met nieuwe kansen (licht)’. Trek je goede kleren aan’. (omhul jezelf met liefde, goede daden ( licht) die jou verfraait ).

De Paasbrunch,
een morgenmaaltijd met elkaar
om te vieren dat je ‘opgestaan bent uit de
dood, of te wel bent opgestaan uit oude, boze, verdrietige nacht van ellende
die je met je meedroeg. Het is een achter
je laten van wat was, om dan nu voortaan te leven in licht, ( van de zon, symbool van God, de liefde die elke dag weer bij je is) dat je verwarmen
zal.

Je buik dik
eten is in gunstige zin symbool voor genieten van de mooie dingen van het bij
elkaar zijn – of als dat niet zo is – in
ieder geval blij zijn met het leven in jezelf, dat je vooruit doet gaan om oud
zeer te overwinnen …. en weten dat je geholpen moet
worden door de ander. Er voor elkaar zijn is waar het om gaat in het leven.
Samen delen, samen spelen..

Hulp vragen
en hulp geven is het samen werken aan herstel.

Pasen wordt gevierd op de zondag na volle maan.
De volle maan staat voor het licht in de nacht wat de weg wijst uit het donker.
Leven na dood.

De maan is symbool voor lichtbakens in de vorm van verrijkende zaken
die het leven gemakkelijker maken, als het lastig is de weg te vinden. De maan
staat ook symbool voor wijsheid, mooie woorden, wijze mensen op je pad.

Maar het licht op de zondagpaasochtend, dat de zon
bij opkomst geeft, is wat wezenlijk
leven geeft. Licht op de ochtend is nog sterker. Het is immers de zon die haar
licht bij opkomst geeft. De zon is symbool voor God, de Liefde die het leven
geeft.

Zonder liefde geen leven.

Zonder zon alles dood.

Zonder God, bron van licht en leven, geen bestaan… . Voor niemand..

Paasgebeurtenis

Op Witte Donderdag werd Jezus gekruisigd. Er was al
eeuwen voorspeld dat Hij na 3 dagen zou opstaan, wat ook gebeurde. Pasen vieren is wel de moeite waard, als je je
bedenkt dat een onschuldig volmaakt mens onterecht wordt veroordeeld, gemarteld
wordt en evenals de grootste misdadigers wordt gedood na een lange lijdensweg,
via een kruisiging, vervolgens levend gezien wordt!

Betekenis van Pasen: mensen
meegeven dat als je je ego, je lichaam kruisigt, de liefde verschijnt. Anders gezegd: dat wat je ego, je beledigd
voelen, de niet liefde in je, je
gekwetst voelen je doen voelen, aan de
hoogste boom hangen. Dat wat je lijf
wil, wat lang niet altijd goed voor jou of een ander is, beheersten. Er afstand
van doen, wanneer het je kilte, lijden, last brengt.

Anders gezegd: je ego doden, de nacht waarin je leeft
stoppen door een offer uit liefde te brengen: Dat is goed zijn voor jezelf en
de ander, waar je maar kunt en het een keer niet om jouw ego, jouw kortzichtige
eigenbelang laten gaan, maar om de ander. Er zijn voor de ander, die je altijd
nodig heeft, hier of daar, in het klein of in het groot.

Niet bang zijn iets leuks te missen, maar de ander
voorop zetten en… er zelf beter van worden, omdat het je goed doet voelen.
Trots doet zijn op wat je bent.

Je ontleent je eigenwaarde aan wat je kunt betekenen
voor de ander…

Deze liefde doet iemand leven en de dood, narigheid in
het leven overwinnen.

En… wat je zelf niet kunt, hoeft ook niet. Dat heeft Jezus gedaan.

Jezus liet zien door Zijn offer, dat alles goed komt als je bereid bent een offer te brengen. Als je intentie maar goed is, doet de liefde de rest. Het is God die je aan het werk moet laten waar jij het wel wilt, maar niet kunt!

Eigenlijk is het de bedoeling van Pasen dat we gáán of
blijven geloven in de kracht van de Liefde, die Jezus vóórleefde.

Het gaf Hem gezag over materie, dus ook over zijn
lichaam waardoor hij kwaad om hem
heen overwon. Nu kun je zeggen, dat dat niet bepaald heeft gewerkt als je
kijkt naar al het leed wat er in de wereld is.

Dat is nou juist het probleem. Ieder mens kan ZELF het
kwaad in hem overwinnen, door zijn ego op te geven en te doen wat de zuivere
liefde en waarheid in hem willen.

Leed stopt dan daar!… Maar… hij moet dat dan wel doen!!
en er in blijven geloven, ook al doet de ander het niet en is of was hij een
last voor je….

Waar mensen de liéfde kruisigen – dat wil zeggen de
liefde in hemzelf en anderen negeren – dan
krijgt het ego, het verstand, het lichaam de macht en het grootste
woord.

De zachtheid, het geduld, de dienstbaarheid verdwijnen
dan.

En…. extra lijden is geboren.

Oproep van Pasen is dan
ook: geloof in de kracht van de Liefde, laat deze opstaan uit je eigen graf – je hart vol
somberheid, pijn en ongeloof – waarin je doodligt ( de liefde niet ziet, niet gebruikt).

Dat ‘doodliggen in je graf” kan voorbij zijn als je de zon binnenlaat. Dat kan alleen als je de steen voor je hart wegrolt.

Dat zul je dan wel zelf moeten doen, of moeten toelaten.

Opstaan uit je graf moet je willen….

Gebruik de liefde.

Dat is het navolgen van Jezus, die
het laatste restje van Zijn ego – en dat was al niets – opgaf, om de Vader –
het wezenlijke van de liefde dat in Hem is – de ruimte te geven.

Het zal als gevolg hebben dat het leven gemakkelijker
wordt, al lijkt het in eerste instantie slechter te worden!

Dat is met alles wat je na een lange tijd achter je
gaat laten, zo. Je denkt het te zullen missen en bent bang om te beginnen aan
de verandering.

Toch, als je gelooft in je plan, dan heb je er ook de kracht voor en zal een
nieuw stuk in jezelf aan bod gaan komen.

Je zult dan ontdekken wat je kracht is en je
mogelijkheden.

Je zult dan afrekenen met een oud leven van pijn en
ongemak, stoppen slachtoffer te zijn en… gaan leven in dienstbaarheid.

Alleen namelijk het er zijn voor de ander – al heb je
zelf niets, of dénk je niets te hebben – leidt je af van je problemen.

Alleen het er zijn voor de ander geeft werkelijke
voldoening, want de dankbaarheid of groei van de ander doet je goed en geeft je
werkelijk wat je diep van binnen zoekt.

Alle glamour, vermaak, lekker eten, luxe, leuke dingen
zijn tijdelijk leuk. Ze maken het leven fijn, aantrekkelijk en makkelijk.

Maar…. als al deze dingen wegvallen, wat blijft er
dan over?

Het is de tevredenheid die je ervaart van er zijn voor
elkaar, niet alleen zijn, iets doen voor de ander, of… ervaren dat een ander
er voor je is.

Deze dingen zijn wezenlijk en voegen iets toe aan je
ziel die hunkert naar vrede, blijheid en.. waardering te mogen zijn wie je
bent.

Paasfeest is een herinnering aan dat je op zondag –
dag van licht, die er elke dag kan zijn –

kan beginnen, kan opstaan uit je lange nacht, een prachtige
dag tegemoet!

De Liefde die zuiver is en dienstbaar, heeft het
laatste woord!

Fijne paasdagen en … wordt wakker, sta op, iedere
dag is weer een nieuwe dag, met nieuwe kansen. Gebruik ze!Vaccineren…

Blog Inner-Art Posted on Mon, March 24, 2014 17:42:21

Eigenlijk iedereen is er aan gewend dat baby’s in het eerste jaar van hun leven talloze inentingen krijgen. Welgeteld ondertussen 28 in hun eerste levensjaar!

We zijn blij met de mogelijkheid te vaccineren, want veel leed kan bespaard blijven.

Maar als we nu kritisch kijken moeten we erkennen dat veel inentingen niet nodig zijn en weten we ondertussen van talloze wetenschappelijke rapporten die hebben aangetoond dat sommige vaccinaties niet de bescherming geven die men pretendeert. Ook bevatten de vaccinaties stoffen die schadelijk zijn, waardoor er soms ernstige bijwerkingen zijn waardoor het nog jonge kind behoorlijk belast wordt. Zelfs overlijden na inentingen is iets wat regelmatig voorkomt!

Ook heeft men middels gedegen onderzoek aangetoond, dat er verbanden bestaan tussen het uitbreken van b.v. systeemziekten op latere leeftijd een de soort of mate van inentingen eerder.

Al met al vraagt dat om nadere beschouwing.

Deze blog wil niet een voor of tegen vaccinaties propageren, maar wel een kritische kijk helpen ontwikkelen.

Allereerst enten we onze kleintjes vaak in om ‘erger te voorkomen’ . We hebben het beste met ze voor. We bedoelen het goed. We zijn echter het besef dat kinderziekten noodzakelijk zijn om overtollige, schadelijke materiële stoffen, maar ook onstoffelijke bewustzijnsdelen die bij het ondertussen groter geworden kind aanwezig zijn, onschadelijk te maken, kwijtgeraakt. We bekijken ziekte alleen als een gevolg van stofjes. Dat een mens zijn ziel echter (onbewust) zelf de motor is van het lichaam, naast de biologische aanleg, hoedanigheid van het lichaam zelf, nemen we doorgaans niet meer mee in visie en beleid en behandelmethoden. Het kind maakt een kinderziekte doorgaans door, op een natuurlijke wijze met amper ernstig nadelige risico’s. Wanneer de ziekte op een vaak rustige, natuurlijke wijze ondersteund wordt waar nodig, het kind de tijd krijgt om het zelfhelend vermogen aan te spreken, te stimuleren en aan het werk te laten, zouden er normaal gesproken amper complicaties zijn.

Onder druk van de maatschappij waar geld verdiend moet worden en tijd geld is, willen we vooral niet thuis moeten blijven om een ziek kind. Inenten maakt het mogelijk om een ziekteproces te voorkomen of te verkortern waardoor tijd, geld (ziekteverlof, ouderverlof) worden bespaard.

Een kinderziekte dient evenwel natuurlijk te verlopen en moet niet ‘de kop ingedrukt worden’. Immers, gevolg van het kunstmatig doormaken van een ziekte, of het de kop indrukken, ( het ziekteproces ogenschijnlijk stoppen terwijl in werkelijkheid de haard ervan niet onschadelijk gemaakt is, tijdelijk is verzwakt ), is dat het immuunsysteem chronisch belast wordt met niet volledig onschadelijk gemaakte stoffen die er anders uitgewerkt zouden worden door het natuurlijke afweermechanisme ( koorts ) bij het kind. Ook het toedienen van antibiotica zorgt ervoor dat de ziekte dan evenwel wel snel of zelfs ‘geluidloos’ voorbij gaat, maar blijft het kind zitten met schadelijke reststoffen wat verstrekkende gevolgen heeft, al is het overzicht hierin nog niet compleet. Wel duidelijk is dat het veelomvattende verband tussen vaccinaties/ antibioticakuren en ziekten, verzwakking reden geeft tot ongerustheid.

Bepaalde stoffen in de vaccinatievloeistof zijn schadelijk voor het tere organisme en blijken na onderzoek op latere leeftijd een ziekte te kunnen helpen ontwikkelen. Is iemand niet erfelijk belast, of heeft men een sterk gestel dan kan men heel wat hebben. Maar veel kinderen zijn door erfelijkheid al belast met een of andere zwakte of ziekte in aanleg. Deze zwakte wordt sterker door ook vaccinaties of vele antibioticakuren, waardoor de ziekte, kwaal in aanleg, manifest wordt.

Het verband tussen autisme spectrum stoornissen en vaccinaties is aangetoond en ook het vermoeden dat ADHD connectie heeft met vaccinaties, bestaat ondertussen…

Er is geen enkel wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat vaccinaties leiden tot een positief gevolg ( niet minder verzuim, enz.).

De zgn. griepprik wordt standaard gegeven aan ouderen, met name zij die zich in een risicoveld van ziek zijn bevinden. Toch is ook hier niet aangetoond dat de griepprik erger voorkomt. Sterker nog, veel bejaarden blijken toch een griep – en soms een hevige met eventuele complicaties – te ontwikkelen, ondanks de griepprik.

Zo vreemd is dat ook niet. Immers, voordat een vaccin op de markt komt is het virus al gemuteerd. Dat nieuwe virus kan de ontvanger ziek maken, al had hij de griepprik ontvangen! Dat vaccin was namelijk gemaakt van een ondertussen ‘verouderd’ virus. Eigenlijk dempt men de put als het kalf verdronken is. Daarbij doorlopen bedrijven die het vaccin ontwikkelen de procedure om een vaccin te mogen lanceren op de markt niet volledig. Er is geen tijd voor, want voor je het weet breekt het griepseizoen weer aan. Daarnaast scheelt het inkorten van de procedure veel geld…. Ernstige ‘bijkomstigheid’ hiervan is dat schadelijke zaken niet volledig, of helemaal niet kunnen worden onderzocht of aangetoond. Men laat hierdoor – en dat is bij veel meer medicatie het geval – producten toe op de markt waarvan niet of onvoldoende werkzaamheid en schadelijkheid is aangetoond!

In het geval van polio en difterie is het onder de huidige omstandigheden in Nederland niet nodig om hiervoor in te enten. Polio komt sinds 1998 niet meer voor in Europa. Bij oorlogsomstandigheden (slechte voeding, hygiëne) kunnen er nieuwe gevallen ontstaan (Syrië). Daar krijgt een kind oraal het vaccin. Probleem hiervan is dat een kind tot 1 jaar de polio eruit werkt via de ontlasting. 5 milj. kinderen krijgen oraal het poliovaccin. De ontlasting vormt een nieuwe haard van ontstaan voor polio! Men kan beter hier iets aan doen…

Difterie bact. krijgt alleen kans bij gebrek aan voeding, hevige stress, slechte voeding en hygiëne, zoals bij natuurcatastrofes en oorlog. Dat is niet in Europa.

Wat betreft Tyfus en de Pest. Er is nooit een vaccin voor geweest. Toch is deze ziekte verdwenen. Dat klopt. Het stilaan verdwijnen na bepaalde tijd van activiteit hoort bij de cyclus van deze ziekten. De ziekten waren al aan het verdwijnen. Je hoeft dus niet te vaccineren om een ziekte te stoppen…

Tetanus bact. bevindt zich in de mest van boerderijdieren. Vroeger was er een grote kans dit op te lopen. Er waren immers vele boerderijen, ieder kwam er wel en hygiëne kende men nog niet. Tetanus krijg je nooit in een open, bloedende wond. Waarom dan een baby vaccineren voor Tetanus? De kans dat deze een dergelijke wond zou hebben is minimaal…

Mocht er wel een verdenking van Tetanus bestaan, valt er alsnog iets tegen te doen. Ook kan men alternatief gezien het nodige doen (immuunglobuline laten toedienen, Vit. C, Ledum, Hypericum, enz.).

Waarom dan vooraf vaccineren?

Belangrijk is als u besluit tot vaccineren: doe dit nooit als een baby, kind verkouden is, een ziekte bij zich draagt of om welke reden dan ook verzwakt is. Stel vaccineren uit tot er een stabiele periode is voor de baby en het meest prille eraf is..

Geef een kind supplementen om reacties en ( latere ) beschadigingen door de vaccinatie zo min mogelijk de kans te geven. Doe dit in overleg met een deskundige ( natuurgeneeskundige, homeopaat).

Durf af te wijken van het rijtje vaccinaties dat standaard wordt gegeven. Laat u zich informeren over werkelijke baten, risico’s en mogelijke negatieve gevolgen. Vraag uw arts om hulp bij uw keuze. Ook deze zal moeten wennen aan meer mondige mensen op dit gebied. Laat u voorlichten in mogelijkheden van homeopathische profilaxe en ontstoring, waardoor het kind beter kan omgaan met de vaccinaties die het kind wel krijgt of lang geleden kreeg.

Natuurlijk is het raadzaam of soms zelfs noodzakelijk om te vaccineren. Vooral in geval van grote risico’s die bepaalde mensen lopen vanwege bepaalde omstandigheden waardoor zij een ziekte eigenlijk niet moeten doormaken omdat zij deze anders naar verwachting niet zouden aankunnen. Ook kan men natuurlijk door aanraking met infectiebronnen, besmette personen meer risico hebben om een bepaalde ziekte te ontwikkelen. Laat u inlichten rond mogelijkheden en preventieve kracht die uitgaat van gezonde leefstijl, geestelijke veerkracht en vertrouwen en geef het kind de voor het kind juiste voeding, waardoor het lichaam optimaal zal functioneren en dus ook het afweersysteem. Ook een niet te angstige, beklemmende opvoeding waarbij alle gevaren weggehouden worden van het kind is belangrijk. Het kind moet weerstand kunnen opbouwen, wat pas mogelijk is als een kind langzamerhand in aanraking komt met allerlei verschillende stoffen en ziekteverwekkers. Helaas vindt men natuurlijke dingen on onze tijd dikwijls vies of lastig, terwijl juist ongezonde zaken normaal gevonden worden. Helaas dragen deze dingen ook bij tot verzwakking van immuunsysteem.

Ook het liefdevol opvoeden met duidelijke grenzen, normen, waarden en goede voorbeeldstelling waarbij liefde de motor is, en het kind leert te vertrouwen op het goede in de mens en zijn talenten in zichzelf kan ontwikkelen naar een liefdevol zichzelf, versterken het lichaam. Er is voldoende aangetoond dat een positief mens een beter afweersysteem heeft en ziekten – die er zijn – beter kan doormaken.

Wanneer u zich goed wilt informeren, kunt u kijken op www.nvkp.nl. Deze vereniging is niet tegen of voor vaccineren, maar licht u goed voor omtrent wel en wee en wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied.Een nieuwe start van denken naar doen….en het is er…

Blog Inner-Art Posted on Fri, January 31, 2014 11:02:51

Een nieuwe fase is van start. De website is na jaren in een
geheel nieuwe vorm gerealiseerd.

Veel werk en nadenken over de juiste setting zijn vooraf
gegaan en moesten tussen vele werkzaamheden door gebeuren… Enorme dank gaat uit naar Raymond die de
website heeft ontworpen. Zonder zijn enthousiasme , ideeën en inzet van ook
zijn schaarse tijd, was dit er niet van
gekomen. Raymond, dank je wel!!

Op deze blog zult u verschillende artikelen kunnen lezen
over allerlei dingen die te maken hebben met de zorgboerderij, de winkel,
bewustwording, en verder dat wat naar mijn idee aandacht nodig heeft. Een
mogelijke reactie op iets actueels, een vraag die uit het land komt en een
antwoord verdient dat door ieder die daar interesse in heeft, gelezen kan
worden. Mogelijk ook een stuk tekst uit een boek, of een beschouwing over iets
belangrijks.

Met het 8 jaar geleden starten van de zorgboerderij viel er
veel ruimte en tijd voor het levensbeschouwelijke, voor innerlijke zaken, weg en groeide ook wat ongenoegen rond het
feit dat er veel tijd opgaat aan werkzaamheden die horen bij het hebben van de
zorgboerderij maar waar ik liever niet
mee bezig ben in eerste instantie. Ik bedoel hierbij de vele administratieve
verplichtingen die veel tijd vragen..

Ik zie de blog als een mogelijkheid om toch inhoudelijke wetenswaardigheden
aan te bieden.

Ik heb gekozen voor
de vorm waarbij geen reacties mogelijk zijn, omdat dat heel veel tijd kost om
e.e.a. te beantwoorden. Ook kun je verzanden in discussiëren rond bepaalde
onderwerpen, wat niet mijn bedoeling is. Ik wil graag kennis delen. Wat iemand daarmee doet is aan
diegene… Woorden blijven woorden als
je de intentie, ruimte en praktisch nut er ( nog) niet van inziet. Voor alles is een juiste
tijd…

Van gedachten wisselen is heel waardevol maar kan ook
vastlopen in willen hebben van gelijk of neiging tot overtuigen. Ik denk dat
het het beste is als mensen zich vrij voelen om in de stilte woorden tot zich
door te laten dringen en kracht ervan door te laten werken , zodat er een
inzicht groeit. Dat kan pas wanneer
verandering, verdieping wezenlijk gewild wordt en er de ruimte, tijd
voor wordt genomen.

Vervolgens krijgen woorden pas door dáden hun nut.

Voordat men een daad doet, zal er eerst een gedachte moeten
zijn. Er moet dus eerst een idee zijn. Vóór dat idee zal er eerst een impuls
moeten zijn om iets te willen. Dat wat
men wil kan van alles zijn: verandering, groei, beterschap, afwennen, nuttig zijn,
spijt hebben, enz. Met dat
‘in het hoofd’ – meer of minder bewust – zal de impuls en de gedachten erover sterker
worden. Deze impuls, dat gevoel, wordt
gevoed door de drang tot groei, waarheid kennen, benutten ervan , wil het iets
gaan worden. Men zal dus echt moeten willen….

Dan moet men nog willen gaan zoeken . Men moet er dus moeite
voor willen doen. Dan moet er nog van
alles verzameld worden om op de juiste
‘plaats ‘ te gaan zoeken. De hersenen
moeten dus logisch kunnen denken maar ook kennis hebben en nog kennis gaan
‘halen’, voor waar kennis ontbreekt. Vervolgens moet er de openheid zijn om die
kennis te ontvangen en de tijd en
ruimte om het te laten zinken, zodat ze
het diepste weten – dat van nature in ieder mens aanwezig is – kunnen
aanraken.

Deze innerlijke wijsheid – Geest van God als kiem in de mens
aanwezig – zal doen inzien wat waar of
niet waar is en wat dus goed is om te doen of niet. Ook komt er vanuit deze
kern – de innerlijke Gids –

allerlei kennis die nodig is om goed te kunnen handelen. Deze kiem bevat alles kennis die er maar
bestaat, is onuitputtelijk en zal de
motor zijn waarop de mens gaat handelen, vanuit dat (nieuwe) inzicht, waardoor
er een bepaalde sterke overtuiging groeit, rijpt, die de drang – liefde voor
‘de zaak’- oproept om daarmee iets te
doen.

Dat wordt dan vanzelf een handelen daaruit. Hiermee zal de
mens groeien in liefde, wanneer er de intentie was om te handelen uit liefde,
omdat er het inzicht was dat het hierom gaat…en hij merkt dat hetgeen hij
wilde, goed is uitgepakt, goed gevoel ,
rust, enz. , gaf.

Waar er de intentie uit egoïstische motieven is, zal de mens
door lijden groeien. Zijn weg is lastiger. De geest in hem wijst hem immers dan
nog niet duidelijk de weg, omdat de persoon alles zelf wil oplossen, en denkt
te (moeten) weten. Hij luistert nog niet
naar de innerlijke Gids in hem. Hij luistert alleen naar zijn lichaam, zijn
verstand, de buitenwereld, enz. Hij wil dingen voor zichzelf, gaat alleen uit
van kracht die materie, denken heeft en zoekt zijn heil daarin nog teveel. Hij kent nog niet de versterkende,
verlichtende kennis die voortkomt uit werkelijke onbaatzuchtig goed willen doen
vanuit het hart en heeft daarom niet de verbinding met het wezenlijke, de geest
van de liefde – in hemzelf en anderen.

Deze persoon maakt een omweg. Omweg is lijden en brengt je
ook tot groei, maar kost logischerwijze meer energie en brengt altijd moeite en
pijn – wat lijden betekent – met zich mee.

Pas door het hebben van een juiste intentie verbindt men
zich met de enig ware geest in de mens.

Men zal dus eerst dus de juiste intentie moeten hebben om te
kunnen groeien…

Het verhaal van de kip en het ei…. Waar begint wat?

Volgens mij begint het nieuwe leven daar waar het al was,
maar het gevoed wordt door de drang van het Leven zelf – God – waardoor dat
nieuwe begin kan groeien….

Dus eerst: het goede willen,
dán doen…

Eerst kennen, dan herkennen, dan er iets mee doen.

Zonder doen van dat wat goed en waar is, blijft de wereld verstrikt in uiterlijke,
betrekkelijke, egoïstische , dus liefdeloze zaken en zullen we weinig veranderen. Het nieuwe – dat wat
ellende, onrecht, oneerlijke verdeling – zou weghalen, zou dan nooit kunnen
groeien..« Previous